Skip to content

Dla Inwestorów

Prospekt emisyjny

Suplement nr 1 do Prospektu

Suplement nr 2 do Prospektu

Suplement nr 3 do Prospektu

Komunikat aktualizujący nr 1

Komunikat aktualizujący nr 2

Komunikat aktualizujący nr 3

Podstawowe dane finansowe

Po trzech kwartałach 2021 roku Spółka wypracowała przychody w wysokości 41,1 mln zł (wzrost o 878,6% rok do roku względem 4,2 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku) oraz zysk netto na poziomie 27,7 mln zł (wobec straty rok wcześniej w analogicznym okresie). W całym 2020 roku Spółka wypracowała 10,9 mln zł przychodów oraz zysk netto sięgający 6,2 mln zł.

Wyniki sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości Wyniki sporządzone zgodnie z MSR
Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2018 2019 2020 9M20 9M21
Przychody netto ze sprzedaży 3 504  8 748 10 888 4 244  41 125
Wynik na działalności operacyjnej (8 188) (3 589) (654)  (1 433) 12 685
EBITDA  (7 690) 492 16 489  1 974  35 012
Wynik netto (9 253) (1 111)  6 198 (4 080)  27 656

Factsheet

Kontakt dla Inwestorów

Małgorzata Golc-Brzezińska
Dyrektor ds. korporacyjnych

ir@vortex-energy.pl               +48 797 605 301